Rýhovanie - skalné kolo


Rýhovanie umožňuje priamu pokládku káblových vedení do zeme. Výhodou skalného kola je možnosť nasadenia v najhorších podmienkach ako sú navážky zo sute, kamenné podklady, poprípade priame rezanie vozovky.


Služby nožovou pracovnou plošinou SkyMan SM100


Plošina SKYMAN fínskeho výrobcu je rýchlo a ľahko prepraviteľná a ľahko obsluhovateľná. Jej uplatnenie je najmä vo výrobných halách vďaka rozmernému košu.


Zváranie na tupo


Zvárame HDPE rúry priemerov D75, D90, D110, D125, D140, D160, D180, D200, D225 a D250. Možné je zvárať materiály PE aj PP.
Zváranie na tupo je kontaktné zváranie, t.j. zvárané plochy sa nahrievajú dotykom s nahrievacím telesom. Pri zváraní rúr sa jedná o tzv. zrkadlo. Zvárané konce sa pred samotným pritlačením na nahrievacie teleso hladko opracujú pomocou rovinného hoblíka. Potom sa skontroluje presah - pri zváraní rúr nesmie byť väčší ako 0,1 x hrúbka steny rúry a zvárané plochy sa očistia od mechanických nečistôt a mastnosty. Následne sa pod presne určeným, tzv. prispôsobovacím tlakom pritlačia zvárané konce na nahrievacie teleso a nahrejú na zváraciu teplotu. Po uplynutí prvej fázy nahrievania zváraných koncov, tzv. prispôsobovania, sa vytvorí po obvode plochy výronok. Potom sa zníži tlak na minimum a začína sa druhá fáza nahriavania, tzv. prehrievanie do hĺbky. Po skončení druhej fázy sa zvárané plochy oddialia od nahrievacieho telesa, to sa odstráni v čo najkratšom čase a nahriate konce zváraných častí sa priložia k sebe. Táto fáza sa nazýva prestavenie. Následne začína fáza tlakového nárastu, kedy sa postupne zvyšuje prítlak na zvárané konce až do hodnoty zváracieho tlaku. Pod týmto tlakom zostanú zvárané časti až do vychladnutia spoja.