Rýhovanie - skalné kolo


Rýhovanie umožňuje priamu pokládku káblových vedení do zeme. Výhodou skalného kola je možnosť nasadenia v najhorších podmienkach ako sú navážky zo sute, kamenné podklady, poprípade priame rezanie vozovky.


Služby nožovou pracovnou plošinou SkyMan SM100


Plošina SKYMAN fínskeho výrobcu je rýchlo a ľahko prepraviteľná a ľahko obsluhovateľná. Jej uplatnenie je najmä vo výrobných halách vďaka rozmernému košu.


Elektroinštalácie výrobných hál 2


Ponúkame kompletné elektroinštalácie výrobných hál podľa požiadaviek objednávateľa.


Murované trafostanice


Poskytujeme komplexné služby v oblasti realizácie trafostaníc.


Rozvádzače NN - nové


Výraznú časť našej produkcie tvoria rozvádzače nízkeho napätia či už pre priemysel alebo obytné a obchodné priestory.


Rozvádzače NN - rekonštrukcia


Rekonštrukcia stávajúcich rozvádzačov NN taktiež tvorí časť produktov našej spoločnosti.


Elektroinštalácie technologických výrobných celkov


V našej ponuke nájdete aj rozvádzače a elektroinštalácie pre výrobné celky rôznych technológií.


Kompenzačné zariadenia jalového výkonu


Zaoberáme sa aj výrobou a servisom kompenzačných zariadení.


Elektroinštalácie výrobných hál


Elektroinštalácie vašej výrobnej haly priamo prispôsobíme podmienkam a prostrediu výroby.


Kioskové trafostanice


Zabezpečíme trafostanicu, dopravu a pripojenie presne podľa požiadaviek zákazníka.