Rýhovanie - skalné kolo


Rýhovanie umožňuje priamu pokládku káblových vedení do zeme. Výhodou skalného kola je možnosť nasadenia v najhorších podmienkach ako sú navážky zo sute, kamenné podklady, poprípade priame rezanie vozovky.


Služby nožovou pracovnou plošinou SkyMan SM100


Plošina SKYMAN fínskeho výrobcu je rýchlo a ľahko prepraviteľná a ľahko obsluhovateľná. Jej uplatnenie je najmä vo výrobných halách vďaka rozmernému košu.


O nás


Spoločnosť ERVP s.r.o. je obchodno-montážnou spoločnosťou založenou v roku 2005. Spoločnosť poskytuje:
 
 • - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v plnom rozsahu (NN, VN, prostredie s nebezpečenstvom výbuchu, objekty povrchovej ťažby)
 • - rekonštrukcie trafostaníc
 • - elektromontáž murovaných trafostaníc
 • - elektromontáž stožiarových trafostaníc
 • - údržba jestvujúcich trafostaníc vrátane repasovania olejových transformátorov
 • - výroba a montáž kompenzačných zariadení jalového výkonu
 • - elektromontáž technologických výrobných celkov
 • - výroba a montáž rozvádzačov nízkeho napätia
 • - elektromontáž infraštruktúry obytných budov, kancelárskych budov a výrobných objektov
 • - služby terénnou pracovnou plošinou do výšky 25m
 • - služby autoplošinou do výšky 12m
 • - služby nožnicovými plošinami do výšky 10m
 • - jadrové vŕtanie
 • - riadený pretlak do priemeru 250mm
 • - zváranie na tupo do priemeru 300mm
 • - rezanie asfaltu a betónu cestnou pílou
 • - prenájom kancelárskych priestorov
 • - zemné práce traktorbagrom
 • - rýhovanie pre priamu pokládku káblových vedení
 • - realizácia výhrevu jestvujúcich trávnatých plôch
 • - komplexná realizácia verejného osvetlenia
 • - služby v oblasti energetiky a meraní spotreby