Rýhovanie - skalné kolo


Rýhovanie umožňuje priamu pokládku káblových vedení do zeme. Výhodou skalného kola je možnosť nasadenia v najhorších podmienkach ako sú navážky zo sute, kamenné podklady, poprípade priame rezanie vozovky.


Služby nožovou pracovnou plošinou SkyMan SM100


Plošina SKYMAN fínskeho výrobcu je rýchlo a ľahko prepraviteľná a ľahko obsluhovateľná. Jej uplatnenie je najmä vo výrobných halách vďaka rozmernému košu.


KUFNER TEXTIL s.r.o.


KUFNER textil
 
 
Pre nášho zákazníka sme realizovali:
 
 
 
 
- činnosť energetika
 
 
 
- kompenzačné zariadenie jalového výkonu
 
 
 
- murovanú a kioskovú trafostanicu
 
 
 
- riadený pretlak
 
 
 
- kompletnú elektroinštaláciu výrobnej haly
 
 
 
- úpravy rozvodov vysokého a nízkeho napätia